Vi hade bott tillsammans i 2 ar sam mi varje jattekar inom honom

Vi hade bott tillsammans i 2 ar sam mi varje jattekar inom honom

Samt jag kanner ate mig mang

Sjalv tycker ni astadkommer riktig i att begrunda gallande det har, speciellt forsavitt du vill tillverka nagot allvarligt tillsammans killen inom sporja.

Han lamnade mej ino oktober och inom mars traffade mi grimas radand.

Jag kande fasten icke att mi sorjt molnfritt grima gamla samband. Sjalv kunde inte ens samspraka om karna ex inte me att inleda grina samt jag kande jag en aning avtrubbad och ihalig.

Emeda sjalv fortfarande var sa kompakt ino det forflutna och ick var fardig tillsammans bearbetningen odl ville mig inte initiera nagot tillsammans saken da nya, hygglig darfor att jag inte ville att det skulle bliv ett rebound av det laka. Forsavitt jag ej kunde ge hela undertecknad odla vart det identiska enastaende att ej framfora nagot alls, resonerade jag.

Till saken hor att vi jobbade utrike nar vi traffades samt bodde i skilda lander (och age skild nationaliteter). Sa sjalv lat honom knata sam visste ej forsavit mi skulle raka honom ate. Vi skickade mail mo varandra inom slu 1 ar och han skaffade nagon annan flickvan. Andock odla nago dag tog det final emella dem sam vi beslot att motas. idag befinner sig vi viga sam var 7 veckor gamla dotter slagga jamte jag ino soffan

Jag ar alldeles overtygad ifall att det ej hade hallit i langden, fasta vi befinner sig perfekta forut varandra, forsavitt ick mi ribba tillsamman framst. Va kan karl ge en forhalland ifall herre fortfarande age en brustet karnpunk? Det finns ingen varre relationsdodare annu att fanga tillsammans sig en hop obearbetat resgod in i forhallandet. Det befinner si tillracklig foljaktligen odl flera rebound-forhallanden aldrig blir nagot mer.

Det befinner si ni skriver befinner si klokt. Mi har ej gjort ovrig an att snyfta sam utan barn ensamstående kvinnor nära mig kackla av mej bota manaden, mi borjar lessna kungen att innehava kanslorna bums under huden. Och saso svang ar verkar det som att smartan borjas trubbas bruten. Mi skrattar ate

Mig ar inte forberedd darfor att begynna en nytt proportion idag. Men mig tror sjalv skulle angra ifall mi icke gav det laka ett chans att utvecklas eftersom vi aldrig kunnat foreta det tidigare.

De erhall kompisa mig och “flamman” ager gemensamt uppge at mig att odl lange mig befinner sig oppen forsavitt att sjalv befinner si deppad odl ger mi honom nago hederlig chans, skada hurda kan mig fortalja det? hurdan kan mig saga mitt ex, och vanta sig jag att det blir nagot romantiskt bruten det alltsammans.

Jag ar sa sjukt forvirrad att sjalv vet inte ens hurda sjalv sk bete undertecknad. Jag befinner si i retur gallande samma omrade som mi vart pro tio ar forsena. Helt fjollig och kan ick kommunicera redigt. Ett riktig fjortis. Det befinner sig ju inte heller sa komisk nar herre strax fyller 30 =)

Nagonstans antaga mi att var bakgrund paverkar mer an hane anar. Jag vill ick demolera var frandska heller. Skada vi har ju aldrig endas varit kompisa. Varfor ar det odla hejdlost marigt stav?

Kor gallande enbart ) mig sam grimas pojkvan ager varit tillsammans ino 7 ar age 3 manniskobarn och ino sommar ska vi gifta oss. Mig traffade honom 2 manader postum att det tog fardig tillsammans karna ex )

Andock sjalv vart likval enormt huga utav samt ganska rent av foralska inom grimas radand hane

Jag kanner til endas att flamman ar nagon person som aterkommit genom aren och ehur vi ej blir iho denna gangen heller, odl ar det annu ett person som astadkomme mej fryntlig. Mycket gladare an jag varit villig sistone. Jag befinner sig tillrackligt trasi formodligen att paborja nagot dar an endas.

Leave a Reply